Mysql tablosuna Php ile sütun ekleme – Alter Table

Mysql tablolarına yazılımın içinde kolayca sütun ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak uye adındakiş tablomuza email sütunu eklemek istiyoruz. bu sütunun veri tipi VARCHAR(80) olsun.
Aşağıdaki sorguyu çalıştırıyoruz.

 ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60); 

php sorgusu

 mysql_query("ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60)");  

herhangi bir tablonun sonuna eklemek istiyorsak Sorgunun sonuna AFTER yazıyoruz

 mysql_query("ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60) AFTER adi");  

Tablonun başına eklemek için ise FIRST yazıyoruz;

 mysql_query("ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60) FIRST");