Mysql tablosuna Php ile sütun ekleme – Alter Table

Mysql tablolarına yazılımın içinde kolayca sütun ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak uye adındakiş tablomuza email sütunu eklemek istiyoruz. bu sütunun veri tipi VARCHAR(80) olsun.
Aşağıdaki sorguyu çalıştırıyoruz.

[sql] ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60); [/sql]

php sorgusu

[php] mysql_query("ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60)"); [/php]

herhangi bir tablonun sonuna eklemek istiyorsak Sorgunun sonuna AFTER yazıyoruz

[php] mysql_query("ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60) AFTER adi"); [/php]

Tablonun başına eklemek için ise FIRST yazıyoruz;

[php] mysql_query("ALTER TABLE uye ADD email VARCHAR(60) FIRST"); [/php]