Mysql Tablo ilişkilendirip yeni sorgu görünümü ekle

Mysql veritabanı işlemlerinde karmaşık yapıda birbiri ile ilişkili tablolar varsa mysql view özelliği ile tabloları birleştirip yeni sanal tablo oluşturabilirsiniz.

Mysql 5.0 dan sonra kullanıma sunulan bu özellik birçok kullanıcı tarafından aktif kullanılmıyor olsa da yazılım ile join işlemi kullanmaktan daha hızlı ve faydalı olduğunu söyleyebilirim.

sözü fazla uzatmadan aşağıda bu sanal tabloları nasıl oluşturacağımıza dair kodlar paylaşacağım.

urun, kategori ve resim adında birbiri ile bağlantılı üç tablomuz olsun, urun tablomuzda id, baslik,icerik,resimid,kategoriid alanlarımız olacak.

kategori tablomuzda  id, baslik alanlarımız olacak.

resim tablomuzda ise id, urunresim alanlarımız olacak.

burada urun.resimid ile resim.id ve urun.kategoriid ile kategori.id bağlantı kuracaktır.

CREATE VIEW urunview AS
SELECT
urun.id,
urun.baslik,
urun.icerik,
kategori.baslik as kategori,
resim.urunresim as resim
FROM urun
INNER JOIN resim ON urun.resimid= resim.id
INNER JOIN kategori ON urun.kategoriid= kategori.id

yukarıdaki kod çalıştığında tablonuzun içine urunview adında bir sanal tablo oluşturur ve içeriği aşağıdaki görüntüdeki gibi olur.

burdaki alanlar normal sorgu ile okunabilir.

SELECT * FROM `urunview

işlemimiz bukadar. başka bir yazıda görüşmek dileğiyle.

Not: oluşturduğunuz sanal tablo bağlı bulunan tabloda bir güncelleme veya veri ekleme yapıldığında otomatik içe aktarır sürekli kendini günceller.

sorunuz olursa aşağıdan yazmaya çekinmeyin.